CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TH&THCS TỰ TÂN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030.

Trường TH&THCS Tự Tân được thành lập do sáp nhập từ trường Tiểu học Tự Tân và trường THCS Tự Tân ( được tách từ trường THCS Chu Văn An) từ ngày 02/1/ 2019 theo Quyết đinh số 8124/QĐ-UBND của UBND huyện Vũ Thư. Trường đặt tại thôn Phú Lễ , xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Với tổng diện tích 18244,2 m2 chia làm 2 khu cho 2 cấp học tương ứng là Tiểu học và Trung học cơ sở. Trong xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế và sự phát triển như vũ bão của CNTT, của nền kinh tế xã hội nước nhà…đòi hỏi cần có con người Việt Nam sáng tạo năng động, có kỹ năng sống, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Với tinh thần đó, Trường TH&THCS Tự Tân xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục Trường TH&THCS Tự Tân giai đoạn 2020 đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Chiến lược phát triển giáo dục Trường TH&THCS Tự Tân giai đoạn 2020 đến 2021 và tầm nhìn đến năm 2030”  nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Hiệu trưởng cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của Trường TH&THCS Tự Tân là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Đảng về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

Bài viết liên quan