MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KỸ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA TRƯỜNG TH@THCS TỰ TÂN

 Hoạt động trải nghiệm là một bộ phận của quá trình giáo dục được tổ chức ngoài giờ học các môn văn hóa ở trên lớp và có mối quan hệ bổ sung, hỗ trợ cho hoạt động dạy học có vai trò rất tích cực trong phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

Tài liệu đính kèm: Tải về

  Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, trường TH&THCS Tự Tân  có Kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với nhiều chủ đề như: “Chúng em thiết kế thời trang”, “Chúng em cùng làm bánh”, hay “Thế giới động vật”… Trong từng hoạt động trải nghiệm học sinh được phát huy năng lực, khả năng tư duy, sáng tạo, tích cực tham gia vào các hoạt động trải nghiệm, thiết kế được những bộ trang phục dân tộc, trang phục dạ hội; làm  được các con vật mà các em yêu thích; tham gia làm nhiều loại bánh như: Bánh chuối, bánh trôi, biết cách trang trí, bày những mâm cỗ đẹp.

Bài viết liên quan